Noi garantam calitate si pret accesibil

TEHNOLOGIA DE FABRICARE A PARCHETULUI

Scris de mobadmin pe . Postat în blog

TEHNOLOGIA DE FABRICARE A PARCHETULUI

Parchetul este un produs din lemn natural, masiv, format din piese para­lelipipedice, cu canturile astfel prelucrate încît să se poată alătura sau să se poată îmbina între ele. Este folosit la executarea pardoselilor.

Sortimente şi dimensiuni. După poziţia în pardoseală, piesele de parchet sînt: piese de parchet (fig. 2.23, a) sînt piesele care se folo­sesc pentru formarea suprafeţei pardoselei. Ele se produc într-un sin­gur tip, cu lambă şi respectiv uluc pe canturi avînd grosimea de 19 şi 22 mm, lăţimea între 30 şi 70 mm din 10 în 10 mm şi

parchet lungimea între 200 şi 400 mm din 50 în 50 mm,- trizuri de perete (fig. 2.23, b) se produc într-un singur tip, cu uluc pe un singur cant, avînd grosimea ca şi a pieselor de parchet la care se folosesc, lăţimea de 60, 70 şi 80 mm şi lungimea între 600 şi 950 mm din 50 în 50 mm; pervazuri (fig. 2.23, c) se produc într-un singur tip, avînd înălţimea (a) 36 mm, lăţimea feţei interioare (bi) 18 mm, lăţimea feţei superioare (b2) 10 mm şi lungimea între 800 şi 1 500 mm din 100 în 100 mm. Frizele de perete şi perva­zurile se folosesc pentru încadrarea pardoselei din parchet şi prote­jarea bazei pereţilor.

Materii prime. În Republica Moldova, Chișinău pentru fabricarea parchetelor, mobilei din PAL se folosesc frize şi şipci (semifabricate) din lemn masiv de foioase (fag, stejar, diverse) şi răşinoase, astfel: frize pentru piesele de parchet şi frizele de perete şi şipci pentru pervazuri, avînd supradimensiuni pentru prelucrarea la grosime, 5 mm şi la lăţime, 8 mm.

Procesul tehnologic în fabricare

 Fabricarea parchetelor constituie o formă de valorificare indus­trială superioară a cherestelei de mici dimensiuni, a capetelor de buş­teni şi a rămăşiţelor de la fabricarea cherestelei. Datorită acestui fapt, secţiile de parchete se construiesc pe lîngă fabricile de cherestea.

Succesiunea operaţiilor este următoarea: frizele sînt introduse în instalaţii de uscare (tuneluri sau turnuri de uscare), pentru aducerea la umiditatea de 8—13%. Sortarea frizelor aduse în containere se rea­lizează pentru separarea celor care necesită reparaţii. Repararea aces­tora se face prin înlăturarea defectelor la ferăstrăul-panglică. în con­tinuare se face prelucrarea prin operaţii de îndreptat feţe şi canturi, de prelucrat canturi şi profilat şi retezat capete. Aceste operaţii se pot executa la maşini individuale sau la agregate care execută toate ope­raţiile de prelucrare la o singură trecere.

Sortarea. Piesele de parchet şi frizele de perete din stejar se sor­tează în trei clase de calitate de la superior la inferior, astfel: clasa III clasa XX, clasa X. Piesele de parchet şi frizele de perete din fag se sortează în două clase de calitate: clasa XXX şi clasa XX. Pervazurile se sortează într-o singură clasă de calitate corespunzătoare clasei XX.

Ambalarea. Piesele de parchet se ambalează sub formă de pachet, fiecare conţinmd 40 de piese (20 buc. pe dreapta şi 20 buc. pe stînga) de aceeaşi specie, cu aceleaşi dimensiuni (grosime, lăţime, lungime) şi aceeaşi clasă de calitate. Piesele se aşază cu faţa în sus, cu excepţia ultimului rînd care se aşază cu faţa către interior, pe ele făcîndu-se marcarea. Pachetul se leagă strîns cu sîrmă neagră cu diametrul de 1,4 la 1,8 mm. Frizele de perete se ambalează în legături de cîte 10 buc. cu lungimi cît mai apropiate. Pervazurile se ambalează în legături de 20—25 buc. de lungimi apropiate.

Marcarea. Fiecare pachet sau legătură se marchează pe una din feţe cu vopsea rezistentă la umezeală, marcajul conţinînd: marca fa­bricii, dimensiunile, clasa de calitate şi standardul care indică clasa de calitate a speciei. Depozitarea. Pachetele şi legăturile se depozitează în stive, în în­căperi închise, cu temperatură constantă, ferite de umezeală şi de ra­zele soarelui. Stivuirea se face pe specii, dimensiuni şi clase de calitate. Transportul se face numai în vehicule curate şi acoperite.

Întreprinderea AmeVita activează în Chișinău și pe tot teritoriul R.Moldova de mai mulți ani și este specializată în fabricarea mobilei la comanda.

Toate drepturile rezervate © 2019


Яндекс.Метрика