Scîndura este un produs din lemn semifinit, obținut din debitarea buștenilor paralel cu axa bușteanului și care are o suprafață plană. Cheresteaua constituie materia primă pentru fabricarea mobilei, parchetului, binalelor, butoaielor, instrumentelor muzicale și a altor produse special din lemn masiv. Cheresteaua poartă denumirea speciei de lenm masiv din care a fost produsă. Din punctul acesta de vedere, principalele categorii de specii din care se fabrică mobila la comandă în Moldova sunt: – cherestea de rășinoase, obținută din bușteni de brad, molid, pin, larice;

– cherestea de foioase tari, obținută din bușteni de fag, stejar, paltin, frasin, carpen, ulm, jugastru, arțar, mesteacăn;

– cherestea de foioase moi, obținută din bușteni de plop, anin, tei, salcie.

Terminologie. La o piesă de cherestea se disting următoarelel elemente (fig. 2.1):mobilafig2

–       fața exterioară, suprafața lată, longitudională cea mai depărtată de axa bușteanului 1;

–       fața interioară, suprafața lată, longitudională cea mai depărtată de axa bușteanului 2;

–       canturi, suprafețele înguste longitudionale, perpendiculare pe fețe sau care au forma suprafeței bușteanului 3, a – 3, b;

–  capete, suprafețele de la extrimitățile piesei din lemn, perpendiculare pe direcția fibrelor 4;

 

–  țeșitură, rest din suprafața bușteanului ce apare pe mici porțiuni ale canturilor și fețelor 5;

– muchie, linia de intersecție a două suprafețe învecinate 6;

– grosimea scîndurii, distanța dintre fețele piesei măsurată perpendicular pe fețele cherestelei;

– lățimea, distanța dintre capetele scîndurii din lemn măsurată la mijlocul lungimii;

– lungimea, distanța cea mai scurtă între capetele scîndurii socotite perpendicular pe axa piesei.