Noi garantam calitate si pret accesibil

Materia primă în fabricarea mobilei din lemn masiv

Scris de mobadmin pe . Postat în blog

Materia primă destinată pentru fabricarea cherestelei din lemn shi apoi a mobilei, bucătăriilor moderne este cunoscută ca denumirea de lemn rotund brut, (bușteni), obținuți în rezultatul exploatării pădurilor forestiere, din trunchi sau crengi cojite sau necojite, sortate după lungime, în corespundere cu destinația fiecăruia. Proporția speciilor, buștenilor destinați fabricării scîndurii pentru mobilă în Republica Moldova, este aproximativ următoarea: rășinoase – 58%, frasin, stejar 39%, diverse specii tari și moi circa 1%, În dependență de dimensiuni, calitatea scîndurii, lemnul brut este sortat pe sortimente și destinații.

a. Sortimente de lemn rotund de rășinoase. Lemn brut, rotund de răşinoase pentru industrializare şi construcţii STAS 1294-69, care prevede două clase de calitate:

—, selecţionată, destinată obţinerii cherestelei de rezonanţă pentru instrumente muzicale, cu diametrul minim la capătul subţire de 34 cm şi lungimea minimă de 2 m;

—  clasa C destinată obţinerii cherestelei şi a altor produse, cu dia­metrul minim de 14 cm şi lungimea minimă de 2,50 m. Lemnul de răşinoase trebuie să fie curăţat de coajă după doborîre. b.  Sortimente din lemn masiv rotund de foioase. În Republica Moldova aceste sortimente sînt standardizate pe specii sau grupe de specii, întrucît speciile din lemn de foioase sînt mai numeroase şi au caracteristici deosebite. Standardele în vigoare pentru materia primă destinată fabricării bucătării-lor, mobilierului cherestelei sînt:

—  lemn rotund de fag pentru industrializare STAS 2024-77;

— lemn brut de stejar pentru industrializare STAS 1039-77;

—  lemn rotund de cireş, păr, frasin, paltin, tei, ulm, arţar şi jugas­tru, pentru industrializare STAS 5753-77; — lemn brut rotund de anin, plop, salcie, mesteacăn, carpen şi salcîm pentru industrializare STAS 3302-77. Conform acestor standarde, pentru fabricarea cherestelei şi a altor iproduse, pentru care materia primă nu este reglementată prin alte pres­cripţii, este prevăzută calitatea clasa C, cu menţionarea defectelor şi ta dimensiunilor minime admise.

3. Sortimente obţinute prin debitarea lemnului rotund

Scîndura din lemn masiv (natural) cuprinde un număr mare de sortimente, dimensiuni, forme şi calităţi, fiind utilizată în cele mai variate domenii (la mobilă de corp, bucătării) la prețuri mici. Fiind un produs de largă utilizare, este standardizat. Termenii referitori la sor­timente sînt cuprinşi în STAS 4510-73 „Cherestea — terminologie”. în afară de acestea se mai realizează: traverse de cale ferată, doa­ge, cherestea în dimensiuni fixe, semifabricate de cherestea, sortimente a căror forme, dimensiuni şi condiţii de calitate sînt diferite, funcţie de destinaţie şi caracteristicile reperului la care se folosesc. După lungime principalele sortimente de cherestea sînt: lungă (fo­ioase), normală (răşinoase), scurtă, subscurtă, frize, şipci şi rigle, cu di­mensiuni şi trepte după forma geometrică a secţiunii transversale, se obţin următoa­rele sortimente: — lemn semirotund, obţinut prin spintecarea buşte­nilor după axa longitudinală, cu o singură pînză, cu două piese si­metrice; —  sferturi, obţinute prin spintecarea în două piese simetrice a lemnului semirotund; grinzi sau prisme, obţinute prin tăierea longitudinală a buşteni­lor cu minimum două tăieturi, ele pot fi: cu două feţe plane, cu trei feţe plane, cu patru feţe plane; și — margini, piese rezultate din flancurile buştenilor care au faţa interioară complet atinsă de pînză, iar cea exterioară pe cel puţin jumătate din lungime; —  lăturoaie (fig. 2.2, g), piese rezultate din flancurile buştenilor cu faţa interioară complet atinse de pînză, iar cea exterioară neatinse sau atinse pe mai puţin de jumătate din lungime. După grosime sau raportul dintre grosime şi lăţime. Principalele sortimente sînt: scînduri, dulapi, grinzi, rigle, şipci, frize. După gradul de prelucrare a canturilor. In general, cheresteaua trebuie să aibă toate laturile prelucrate. In anumite cazuri, din motive economice, se livrează cu canturile neprelucrate. Ţinînd seama de acest criteriu, scîndura pentru fasadele de bucatarii, există următoarele categorii de cherestea:

—   cherestea tivită — cu ambele canturi plane sau parţial plane,

—   cherestea tivită curat — cu ambele canturi plane (fără teşituri),

—   cherestea semitivită — la care este prelucrat un singur cant;

—   cherestea netivită — la care ambele canturi sînt neprelucrate, păstrîndu-se forma avută de buştean; După poziţia piesei de cherestea în raport cu inelele anuale, se deosebesc:

cherestea radială — la care în secţiune transversală, tangenta Ia inelele anuale, formează cu muchia capătului cu faţa exterioară un­ghiuri cuprinse între 60—90°;

cherestea semiradială — la care în secţiune transversală tan­genta sus, formează unghiuri cuprinse între 45 şi 60°.

Întreprinderea AmeVita activează în Chișinău și pe tot teritoriul R.Moldova de mai mulți ani și este specializată în fabricarea mobilei la comanda.

Toate drepturile rezervate © 2019


Яндекс.Метрика